Redakcinė kolegija

Vyriausioji redaktorė

Prof. dr. Vilmantė Liubinienė Sociologija, Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Redakcinė kolegija

Prof. PhD Hans Harry Drössiger Filologija, Vilniaus universitetas, Lietuva
Doc. dr. Monta Farneste Filologija, Latvijos universitetas, Latvija
Dr. Áine Furlong Filologija, Vaterfordo technologijos institutas, Airija
prof. dr. Sergey Khromov Filologija, Maskvos valstybinis ekonomikos, statistikos ir informatikos universitetas, Rusija
prof. habil. dr. Piotr Cap Filologija, Lodzės universitetas, Lenkija
doc. PhD Anna Ginter Filologija, Lodzės universitetas, Lenkija
Dr. Carys Lloyd Jones Edukologija, Londono universitetas, Jungtinė Karalystė
Prof. dr. Saulius Keturakis Filologija, Kauno technologijos universitetas, Lietuva
Doc. dr. Giedrė Klimovienė Edukologija, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva
Prof. dr. Aurelija Leonavičienė Filologija, Kauno technologijos universitetas, Lietuva
Dr. Terry Locke Filologija, Vaikato universitetas, Naujoji Zelandija
Doc. dr. Jurgita Mikelionienė Filologija, Kauno technologijos universitetas, Lietuva
Dr. Jana Pelclová Filologija, Masaryko universitetas, Čekija
Doc. dr. Audronė Poškienė Edukologija, Kauno technologijos universitetas, Lietuva
Prof. PhD Marie Louise Sandén Sociologija, Linčiopingo universitetas, Švedija
Doc. dr. Svetlana Statkevičienė Edukologija, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva

Techninė redaktorė

Rūta Jankauskienė Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Viršelio autorius

Vygandas Čirica